Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác

Ngày đăng: 15/03/2024
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “xử lý triệt để vấn đề SIM rác. Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác”, ngày 13/3/2024, Bộ TT&TT đã ra thông báo quán triệt trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao, phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi, ngăn chặn triệt để tình trạng SIM rác.

Ban hành Nghị định mới "gỡ khó" cho đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 12/07/2024
Đây là văn bản đầu tiên thể chế hóa một cách mạnh mẽ hoạt động đầu tư, mua sắm các phần mềm phổ biến được nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhu cầu đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) giống nhau về chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản trên phạm vi toàn quốc hoặc trong phạm vi ngành, chuyên ngành, lĩnh vực.

Ban hành bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát

Ngày đăng: 13/05/2024
Ngày 07/5, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho Camera giám sát. Khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019

Ngày đăng: 16/07/2024
Ngày 10/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP).

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Ngày đăng: 11/07/2024
Chiều ngày 10/7, Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tổ chức Phiên họp lần thứ 9 nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì hội nghị.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày đăng: 02/07/2024
Chính phủ ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Truyền thanh số - Nâng cao hiệu quả truyền thanh cơ sở

Ngày đăng: 21/06/2024
Truyền thanh số - Nâng cao hiệu quả truyền thanh cơ sở
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS