Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Kon Tum phát triển hạ tầng viễn thông bền vững để thúc đẩy kinh tế số và xã hội số
Ngày đăng: 14/12/2023  16:29
Mặc định Cỡ chữ

Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Theo đó, Kon Tum đã đầu tư mạnh vào việc xây dựng mạng lưới viễn thông hiện đại, triển khai công nghệ mới như 5G và Internet of Things (IoT), và nâng cấp hệ thống cáp quang để cải thiện tốc độ và khả năng kết nối internet. Các dự án này giúp tạo ra một môi trường kết nối mạnh mẽ và ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt ra mục tiêu về hạ tầng dữ liệu và nền tảng số, đến năm 2025 sẽ có 100% các cơ quan Nhà nước kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và liên thông 04 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh sẽ được nâng cấp, góp phần củng cố cơ sở hạ tầng cơ bản và cần thiết trong xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo vận hành các nền tảng dịch vụ.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tích hợp, sử dụng hạ tầng điện toán đám mây vào các hệ thống thông tin để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó đặc biệt khuyến khích, ưu tiên dùng dịch vụ điện toán đám mây do các doanh nghiệp trong nước cung cấp.

Kế hoạch phát triển hạ tầng số cũng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo chuyển đổi số, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực như đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, hộ tịch, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của người dân, doanh nghiệp.

Tất cả các hạ tầng số này đều phải đảm bảo an toàn công nghệ thông tin. Mới đây, tại Viễn thông Kon Tum, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2023. Chương trình diễn tập nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị các kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đặc biệt được thực hành thực tế với các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra nhằm kiểm soát các nguy cơ, ứng phó kịp thời với các sự cố để bảo đảm các website của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn thông tin.

Kon Tum đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng kinh tế số, xã hội số trong năm 2024

Phát triển hạ tầng viễn thông bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế số của Kon Tum. Nhờ vào việc cải thiện truy cập internet và tốc độ kết nối, doanh nghiệp và người dân địa phương có thể tiếp cận hơn với thị trường toàn cầu và các dịch vụ trực tuyến. Điều này tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp địa phương để mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường xuất khẩu và thu hút đầu tư. Ngoài ra, kinh tế số còn thúc đẩy sự sáng tạo và khởi nghiệp, mở ra những nguồn thu nhập mới và tạo việc làm cho người dân.

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế là tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỷ đồng trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 30.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 22.500 tỷ đồng).

Nghị quyết cũng đề ra các mục tiêu tổng quát là huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp….

kon-tum-vien-thong-2.jpg

Các lực lượng thành phố Kon Tum hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử VneID.

Bên cạnh đó, hạ tầng viễn thông bền vững cũng mang lại nhiều lợi ích cho xã hội số. Việc cải thiện truy cập internet và kết nối mạng giúp mọi người dễ dàng truy cập thông tin, học tập trực tuyến, và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Điều này cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp xây dựng một xã hội thông minh, tiện ích hơn. Ngoài ra, phát triển kỹ năng công nghệ thông tin và ứng dụng số cũng giúp nâng cao năng lực lao động và khả năng cạnh tranh của người dân Kon Tum trong thời đại số.

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

Kon Tum đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2030 sẽ là 100% các thôn trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng cố định; 95% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% các khu vực có dân cư sinh sống và làm việc được phủ sóng băng rộng di động; 100% các hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định cáp quang; 100% doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng ứng dụng IoT để phát triển các dịch vụ số; 100% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cũng được tỉnh đề ra nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối và các nền tảng số. Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng như tuyên truyền, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng số luôn được chú trọng, để từ đó, Kon Tum có thể xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh./.

https://ictvietnam.vn/kon-tum-phat-trien-ha-tang-vien-thong-ben-vung-de-thuc-day-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-62033.html
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS