Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông
Ngày đăng: 09/01/2024  22:19
Mặc định Cỡ chữ

Tính đến tháng 12 năm 2023, hạ tầng trạm phát sóng thông tin di động mặt đất (BTS) của các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh gồm có 1.123 trạm; tổng số trạm BTS dùng chung 152 trạm, tỷ lệ dùng chung vị trí BTS 13,53%; tỷ lệ dùng chung cột treo cáp 77,39%; tỷ lệ dùng chung cống bể cáp 28,6%; tỷ lệ thôn được phủ sóng băng rộng cố định (cáp quang FTTH) 81,74%; tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng Truyền số liệu dùng chung 100%; tỷ lệ thôn được phủ sóng di động băng rộng 100%.

 

Trên cơ sở Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cùng các văn bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 về Quy định quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh.

 

Hằng năm, thông qua các văn bản thống nhất chủ trương đầu tư, phát triển hạ tầng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cũng đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện công tác kiểm định thiết bị, theo quy định tại Thông tư số 07/2020/TT- BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Đảm bảo các vị trí xây dựng là an toàn đối với hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.

 

Ngoài ra, trên cơ sở Chỉ thị số 52/CT- BTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, triển khai, thực hiện các nội dung như:

 

Khẩn trương đề xuất với Tổng công ty trong việc đầu tư, phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 5G trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhằm từng bước phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, phục vụ cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động với các doanh nghiệp viễn thông, với các hạ tầng kỹ thuật khác, dựa trên cơ sở Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp.

 

Yêu cầu các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp tập trung làm gọn các tuyến cáp. Kiểm tra, tháo bỏ, thu hồi các dây cáp không còn sử dụng; căng, kích, nâng độ cao và bó gọn các dây cáp thuê bao kéo về nhà các hộ dân để đảm bảo mỹ quan, an toàn. Về lâu dài, các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp cần đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng, thay bằng dây cáp lớn đến gần hộ dân hơn để khoảng cách đường dây cáp thuê bao được rút ngắn lại; có kế hoạch hạ ngầm các loại cáp để đảm bảo mỹ quan hơn./.

Sở TT và TT
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS