Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum gửi lời chào trân trọng đến nhà cung cấp Thẩm định giá.
30/12/2022  00:00 4.243 Lượt xem

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum gửi lời chào trân trọng đến nhà cung cấp Thẩm định giá. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện một dự án trong đó có các giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin.

 

Kính đề nghị Quý công ty có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá gửi bảng chào phí dịch về Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum để thực hiện. Để có cơ hội hợp tác lâu dài, đề nghị Quý công ty cung cấp dịch vụ theo danh mục đính kèm.

 

File cung cấp TĐG

 

Trân trọng cảm ơn./.

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS