Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Hội nghị hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Ngày đăng: 28/10/2022  16:36
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 28/10, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ  tổ chức Hội nghị huớng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia và ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

 

                                                             Đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, VNPT Kon Tum tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức để Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng DVCTT theo các mức độ; rà soát thực trạng DVCTT hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP (dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình) ; các giải pháp thúc đẩy sử dụng DVCTT.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu tham dự cùng tham gia thảo luận, trao đổi về hiện trạng, những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và các giải pháp, cách thức phối hợp, hỗ trợ khi triển khai DVCTT theo quy định mới.

 

Kiều Trang
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS