Thứ 3, Ngày 23/04/2024 -

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024
Ngày đăng: 01/04/2024  23:01
Mặc định Cỡ chữ

 

Ban chỉ đạo tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Ngày 01/4/2024, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1085/KH-BCĐ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024 (số 1085/KH-BCĐ), Theo đó, Ban chỉ đạo tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt sau:

 

Tham mưu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024; Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 về phát huy ưu điểm và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 1324/TB-VP ngày 28 tháng 02 năm 2024 Về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

 

Tổ chức các Phiên họp Ban Chỉ đạo (Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 2024).

 

Công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2023 của các sở, ban ngành, địa phương (quý I năm 2024).

 

Triển khai công tác kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Tổ chức trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số.

 

Tổ chức các buổi làm việc song phương với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ để tham vấn các nội dung về chuyển đổi số và thu hút, phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh (nếu có).

 

Phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

File KẾ HOẠCH: XEM TẠI ĐÂY

Thanh Tuấn – BCVT&CNTT
Hội khỏe Phù đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024