Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Hướng dẫn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật (NN Bana)

Ngày đăng: 01/02/2024
NN Bana
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS