Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum gửi lời chào trân trọng đến nhà cung cấp Thẩm định giá.
Ngày đăng: 02/12/2022  16:34
Mặc định Cỡ chữ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum gửi lời chào trân trọng đến nhà cung cấp Thẩm định giá. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện một dự án trong đó có các giải pháp, thiết bị công nghệ thông tin.

 

Kính đề nghị Quý công ty có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá gửi bảng chào phí dịch về Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum để thực hiện. Để có cơ hội hợp tác lâu dài, đề nghị Quý công ty cung cấp dịch vụ theo danh mục đính kèm.

 

File Cung cap dịch vụ TĐG

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

Thông tin liên hệ với chúng tôi như sau:

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Địa chỉ: Số 112E Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: 0963066579

 

Sở TT và TT
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.