Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Phổ biến danh sách chuyên đề
Ngày đăng: 08/08/2023  16:12
Mặc định Cỡ chữ

I. LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV

 

1. 1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

fileLuatbaovenguoitieudung

 

1.2. Luật Đấu thầu.

FileLuatdauthau

 

1.3. Luật Giá.

FileLuatgia

 

1.4. Luật Giao dịch điện tử

FildeLuatgiaodichdientu

 

1.5. Luật Phòng thủ dân sự.

FileLuatphongthudansu

 

1.6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

FileLuatxuatnhapcanh

 

II. CHUYÊN ĐỀ

2.1 Chuyên đề giới thiệu Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

FileXPVPHC

 

2.2 Chuyên đề giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022;

FileThanhtra

 

2.3  Chuyên đề giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

FileLuatthuchiendanchu

 

2.4 Chuyên đề giới thiệu Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

FileLuatphongchongruatien

 

 

 

 

 

 

Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS