Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng: 10/03/2023  08:26
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 09/3, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tuyến được kết nối đến các huyện, thành phố của tỉnh. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các địa phương.

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh), thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

 

Trong năm 2022, 100% các sở, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của năm và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; 100% xã được phủ sóng 2G, 3G, 4G; hạ tầng mạng cáp quang phủ đến 100% xã và 97,7% số thôn được phủ sóng 4G; có 10/10 huyện, thành phố đã thành lập 566 Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.519 thành viên tham gia; tỷ lệ Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh đạt 100%; cử 26 thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tham gia Chương trình bồi dưỡng theo Đề án 146 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; đã phê duyệt 24 hệ thống thông tin cấp độ 2 và 03 hệ thống thông tin cấp độ 3.

 

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp I và II được triển khai đến 100% các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã; đã cung cấp 1.170 dịch vụ công toàn trình, 595 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.289/1.765 TTHC của tỉnh (đạt 73,03%); 100% cơ quan, đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trong đó, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt 99%.

 

Số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đạt 100%; trên 98% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử và trên 98% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; triển khai, ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; 83,6% dân số đã được tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử; 10/10 huyện, thành phố triển khai ký số chứng nhận tiêm trên nền tảng tiêm chủng COVID-19...

 

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời, chỉ ra một số chỉ tiêu chưa đạt được như mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương sớm ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở Kế hoạch số 4465/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh; tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đã được ban hành.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp, trong đó quan tâm đến hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số...

Cổng TTĐT tỉnh
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS