Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Tập huấn về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin
Ngày đăng: 30/11/2021  15:33
Mặc định Cỡ chữ
Người đăng: Admin STTTT

Trong 03 ngày (từ 24-26/11), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn trực tuyến nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hơn 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

                                        Đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc Sở TT&TT phổ biến kiến thức  về chuyển đổi số

 

Tham gia khóa tập huấn, các học viên đã được truyền đạt, phổ biến các kiến thức về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và diễn tập mô phỏng tấn công, phòng thủ cho một số hệ thống thông tin; giới thiệu khái quát về hiện trạng và định hướng chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới; tổng quan về Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh về Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”…

                                                Trao giải cho các đội diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin

 

Thông qua khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số của tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Hiệp
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS