Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Khảo sát các vùng lõm sóng di động trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 26/10/2021  14:52
Mặc định Cỡ chữ
Người đăng: Admin STTTT

Ngày 07/10/2021, Đoàn kiểm tra, khảo sát các vùng lõm sóng di động trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, do đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Đoàn

Ngày 07/10/2021, Đoàn kiểm tra, khảo sát các vùng lõm sóng di động trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, do đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Đoàn. 

Theo đó, Đoàn kiểm tra, khảo sát đã thực hiện kiểm tra, khảo tại các thôn thuộc địa bàn xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, kết quả như sau:

Thôn Đăk Kinh 1: Khu vực Chốt kiểm dịch, hiện có sóng di động, sóng 4G hoạt động tốt; Làng Kô Xia cũ - khu vực cách Chốt kiểm dịch khoảng 2km (khu vực hiện không có dân sinh sống, không có điện): Sóng di động 2G, 4G yếu.

Thôn Kô Xia: Có sóng di động 2G, 4G hoạt động tốt.

Thôn Lộc Bông: Có sóng di động 2G hoạt động tốt, một số vị trí trong thôn sóng 4G yếu (khu vực có khoảng 10 hộ dân).

Thôn Mô Za: Có sóng di động 2G, 4G hoạt động tốt.

Thôn Đăk Pré: Có sóng di động 2G hoạt động tốt, sóng 4G yếu (có khoảng 50 hộ dân sinh sống).

Qua kết quả khảo sát, cho thấy việc phản ánh của địa phương, tại Chốt kiểm dịch thuộc thôn Đăk Kinh 1 sóng di động 2G, 4G yếu, chập chờn là không phù hợp với thực tế (Đoàn thực hiện khảo sát trong tiết trời đang mưa, khu vực này chất lượng sóng di động 2G, 4G khá tốt). Cũng như qua khảo sát cho thấy hầu hết các thôn trên địa bàn xã Ngọc Lây, đều có sóng di động 2G phục vụ tốt nhu cầu liên lạc của người dân tại khu sinh sống. Một số khu vực không có dân, ít dân, khu vực tái định cư mới sóng 4G hơi yếu.

Để tiếp tục nắm bắt chính xác các vị trí có sóng yếu, không có sóng, cũng như thực hiện mục đích phủ sóng di động 2G, 4G đến 100% các thôn trong thời gian tới, nhằm từng bước phục vụ việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, đồng chí Trần Văn Thu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Trưởng Đoàn kiểm tra, khảo sát đề nghị:

Ngoài các thôn thuộc xã Ngọc Lây, Đoàn đã thực hiện khảo sát thực tế, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng chuyên môn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, tiếp tục thực hiện khảo sát thực tế và xác định chính xác vị trí tọa độ, số hộ dân sinh sống, tình trạng điện lưới tại các khu vực sóng di động 2G, 4G yếu/không có sóng thuộc các thôn, trên địa bàn các xã còn lại theo Kế hoạch số 1786/KH-STTTT ngày 04/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng và tất cả các thôn, thuộc các xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông nói chung (có nội dung hướng dẫn lấy tọa độ tại vị trí sóng yếu, không có sóng kèm theo). Báo cáo số liệu về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15/11/2021 để tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, sớm có biện pháp cải thiện chất lượng sóng trên địa bàn huyện.

Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, như ứng dụng PC Covid, Sổ sức khỏe điện tử, Phần mềm tiêm chủng Covid-19, Phần mềm phản ánh thông tin Covid…

          Quan tâm đầu tư, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, tạo tiền đề phát triển chính phủ số, xã hội số.

Thực hiện khảo sát thực tế tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum thuộc thôn Đăk Dơn xã Măng Ri và điểm du lịch Thác Siu Puông thuộc thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na để sớm có giải pháp phát triển hạ tầng mạng di động phù hợp với thực tế.

Chủ động phối hợp với địa phương, trong việc đề xuất phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng di động (sau khi có vị trí tọa độ, tình trạng điện lưới, số hộ dân…), nhằm sớm khắc phục tình trạng một số khu vực thuộc các thôn, hiện có người dân sinh sống mà sóng di động 2G, 4G yếu hoặc chưa có sóng di động 2G, 4G, nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân, cũng như công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, đặc biệt phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, để đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ địa phương, phát triển hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: Phòng BCVT-CNTT
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS