Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024
Ngày đăng: 27/06/2024  20:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/6, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: DN

 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin -Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn. 

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được nghe báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII; một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

 

Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ngoài ra, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Baokontum.com.vn
Kon Tum phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS