Thứ 3, Ngày 23/04/2024 -

Tổng kết thi đua Khối các cơ quan Văn hóa - xã hội
Ngày đăng: 01/03/2024  22:29
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 29/2, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội tỉnh (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Trưởng khối - Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị trong Khối thi đua (Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ;; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; Trường Cao đẳng Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua cũng như các chương trình, kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai công tác thi đua năm 2024, các cơ quan trong Khối thi đua tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024”.

 

 

Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

 

Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2023 cho Trường Cao đẳng Kon Tum ; tặng Bằng khen cho Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thong; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

 

Hội Nghị cũng đã thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa-xã hội năm 2024, công nhận Trường Cao Đẳng Kon Tum: Trưởng Khối, công nhận Sở Y Tế tỉnh Kon Tum: Phó Trưởng Khối.

 

Thành Nghị
Hội khỏe Phù đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024