Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày đăng: 25/01/2024  21:39
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 25/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Thu – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng ban; đại biểu các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

 

 

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh  thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện Kế hoạch số 3148/KH-UBND ngày 20/9/2023 về phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh và Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số, xã hội số; đồng thời tăng cường công tác quản lý an toàn an ninh mạng và báo chí, xuất bản…Đến nay, 100% cơ quan, địa phương có mạng LAN; mạng truyền số liệu chuyên dùng từ cấp tỉnh đến cấp xã với 195 điểm kết nối; có 100% cán bộ, công chức có máy tính kết nối Internet phục vụ công tác; có 438.133 người dùng internet; có 456.415 người được cấp thẻ CCCD gắn chip và đã kích hoạt 182.736 tài khoản định danh điện tử..

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thu cho biết: Thủ tướng Chính phủ, đã định hướng chuyển đổi số cho năm 2024 là: “Phát triển Kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp CNTT và truyền thông, Số hoá các ngành, Quản trị số và Dữ liệu số, tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”. Năm 2024 cũng sẽ là năm phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số. Năm 2024 là năm lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông sẽ coi không gian mạng là mặt trận chính. Cũng là năm dịch vụ công trực tuyến phải toàn trình và thực chất; năm ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo. 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu của phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thành phố, các doanh nghiệp thông tin và truyền thông đã nêu một số ý kiến liên quan đến việc vận hành trang thông tin điện tử, lĩnh vực nông thôn mới, an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,… Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn giải đáp cụ thể, hướng dẫn thực hiện.

Trong năm 2024, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh…

Thành Nghị - Phòng HCTH
10 SƯ KIỆN NỔI BẬT TRONG TỈNH KONTUM NĂM 2023