Trang chủ >> Tin tổng hợp   (23-08-2020)

Hỗ trợ công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 3126/UBND-KGVX, về việc hỗ trợ công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Gửi Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 5553/UBND-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc đưa công dân của tỉnh đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Công an tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thiết lập đường dây nóng, thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công dân tỉnh Kon Tum đang tạm trú ở Đà Nẵng đăng ký trở về nơi cư trú; chốt số lượng đăng ký và danh sách công dân cụ thể thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo đề nghị và hướng dẫn tại Văn bản nêu trên.

Sở Giao thông vận tải
 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan bố trí phương tiện vận chuyển tại điểm tập kết và tổ chức đón công dân từ Đà Nẵng về địa phương đảm bảo quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế
 hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp cách ly những công dân nêu trên sau khi về địa bàn tỉnh theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị triển khai thực hiện.Nguồn:COVID-19.kontum.gov.vn