Trang chủ >> Tin địa phương

V/v tiếp tục phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

V/v tiếp tục phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 01/04/2020 Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 286/STP-PBGDPL V/v tiếp tục phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nội dung như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2