Trang chủ >> Tin tổng hợp   (24-08-2020)

Cử Tổ Y tế thường trực tại các khu cách ly tập trung của tỉnh

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Sở Y Tế  tỉnh Kon Tum có công văn số 3147/SYT-NVYD, về việc cử Tổ Y tế thường trực tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Gửi Trung tâm Y tế các huyện Đăk Hà, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Đăk Tô.

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-BCĐ ngày 21/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum. Theo đó, nhằm đảm bảo công tác y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện Đăk Hà, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Kon Plong mỗi đơn vị cử 01 Tổ Y tế thường trực tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, như sau:

Thành phần Tổ Y tế:
 01 Bác sỹ/Y sỹ, 01 điều dưỡng (ưu tiên cử cán bộ y tế là nam giới, không mắc bệnh mãn tính).

Nhiệm vụ

- Đảm bảo công tác y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh và thực hiện báo cáo hàng ngày theo quy định.

- Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn (có chứa 0,5% Clo hoạt tính), xử lý môi trường phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung (phòng ở, khuôn viên, các phương tiện ra vào khu cách ly tập trung…).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Y tế.

Thời gian, địa điểm 
(có phụ lục kèm theo)

Yêu cầu
:

-
 Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện Đăk Hà, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Kon Plong phổ biến, giao nhiệm vụ cụ thể theo quy định cho cán bộ y tế được phân công thường trực tại khu cách ly và hướng dẫn các biện pháp quản lý cách ly, các biện pháp y tế về phòng chống dịch COVID-19; mặc trang phục phòng chống dịch, phun hóa chất khử khuẩn theo đúng quy định.

- Các đơn vị sắp xếp nhân lực, cử cán bộ y tế tham gia thường trực bảo đảm đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: COVID-19.kontum.gov.vn