Trang chủ >> Tin địa phương   (28-05-2020)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga làm việc với Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 29/5/2020, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, ban hành 20 văn bản (trong đó có 01 văn bản QPPL, 10 Quyết định, 06 Kế hoạch, 01 Báo cáo, 02 Văn bản)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo kế hoạch; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020. Tuy nhiên, đánh giá chung mức độ hoàn thành các mục tiêu đặt ra vẫn còn hạn chế, một số chương trình, đề án còn chậm so với Kế hoạch. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài; một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua; trong thời gian tới đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được và có giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại hạn chế. Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá và có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 cụ thể: tiếp tục Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hoàn thiện đề án phát thanh – truyền hình trình UBND tỉnh phê duyệt. Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tham gia hội thi tuyên truyền biển đảo tại tỉnh Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; Triển khai kế hoạch ứng dụng IPV6; Kế hoạch triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh; các giải pháp triển khai Chính phủ điện tử, đô thị thông minh; Tham mưu nội dung phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử. Rà soát Kế hoạc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 và phối hợp các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị và việc triển khai các chương trình, đề án do ngành quản lý trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Tuấn