Lịch công tác tuần 35 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 35 (từ ngày 24/8/2020-28/8/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

24-8-2020

Đ/c Mai Thoan đi kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII (tại huyện ĐăkGlei và Tu Mơ Rông) (04 ngày từ 24-27/8/2020)

14:00 Đ/c Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (tại HT Tỉnh ủy5676)

Ba

25-8-2020

-   

 

26-8-2020

08:00 Đ/c Giám đốc dự Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2020 (Tại UBND tỉnh5671)

13:30 Đ/c Giám đốc dự Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2020 (Tại UBND tỉnh5671)

Năm

27-8-2020

-   

14:00 Đ/c Giám đốc dự thảo luận ngân sách 2021 (tại sở Tài chính5333)

Sáu

28-8-2020

-   

15:00 Ban Giám đốc và toàn thể CCVC,LĐ dự tọa đàm Ngày truyền thống ngành TTTT (tại HT tầng IV)