Trang chủ >> Tin trong tỉnh   (16-05-2021)

V/v điều tra, lập danh sách chuẩn bị tiêm đợt 2 vắc xin phòng COVID-19 và theo dõi phản ứng sau tiêm qua ứng dụng Hồ sơ sức khỏe