Trang chủ >> Tin trong tỉnh   (04-05-2021)

Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc và các trường hợp có liên quan

Ngày 5/5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có văn bản số 1417/CV-BCĐ về thực hiện nghiêm việc cách ly y tế đối với trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc và các trường hợp có liên quan.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly đối với trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo tại khu cách ly.
 
Khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1 trên để cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.
 
UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1 và F2 nêu trên, thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

                                                                                                                               Nguồn tin: Admin, COVID-19 tỉnh Kon Tum