Trang chủ >> Tin trong tỉnh   (10-05-2021)

Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng

Ngày 10/5. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1485/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó:

Các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác truyền thông, tuyên tuyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc:

- Việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K phòng chống dịch của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

- Tiếp tục không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực sự thiết yếu, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19.

Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những trường hợp không chấp hành các nội dung quy định của phòng chống dịch COVID-19 từ 00 giờ 00, ngày 11/5/2021. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý trong ngày về Sở Y tế trước 09h00 của ngày hôm sau.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc các cá nhân, tổ chức, cơ sở... trên địa bàn chấp hành các nội dung quy định của phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra trường hợp vi phạm.

Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

                                                                                                                          Nguồn tin: Admin, COVID-19.kontum.gov.vn