Trang chủ >> Tin tổng hợp   (16-07-2021)

V/v đón người người dân của tỉnh Kon Tum từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương và việc vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đi/đến tỉnh bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19