Trang chủ >> Tin tổng hợp   (20-08-2020)

Tiếp nhận, cách ly công dân tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có công văn số 3087, về việc tiếp nhận, cách ly công dân tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố. Gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố.

 
Theo đó, qua xem xét nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Báo cáo số 690/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc hỗ trợ giảm tải các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện; ý kiến của Sở Y tế tại Văn bản số 3077/SYT-NVYD ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đắk Glei chủ động phân loại, liên hệ và vận chuyển các trường hợp cách ly tập trung quá tải của các huyện, thành phố khác về các cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi. Nếu các cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi quá tải thì tiếp tục chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung lần lượt của huyện Đăk Tô, Đăk Hà.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà
 tiếpnhận các trường hợp cách ly tập trung quá tải từ huyện Đắk Glei chuyển đến, đảm bảo công tác cách ly an toàn, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố 
tiếp tục rà soát, thành lập bổ sung các cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận công dân, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn:COVID-19.kontum.gov.vn