Trang chủ >> Tin tổng hợp   (16-08-2020)

Công bố giá thị trường

Thực hiện, triển khai Thông báo số 2146/TB-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid - 19.
 
Theo đó, ngày 12 tháng 8 năm 2020, Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum có văn bản số 2948/CB-STC về Công bố giá thị trường với các loại khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tại một số Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Kon Tum.
 
Sở Tài chính Công bố giá bán các loại khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân biết.

                                                                                                                                                                                                                    Nguồn: COVID-19.kontum.gov.vn