Trang chủ >> Tin địa phương   (14-05-2020)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Đề án củng cố, phát triển hệ thống PT-TH

Chiều 12/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sở, ngành, địa phương để cho ý kiến đối với Dự thảo Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị chủ trì) đã trình bày Dự thảo Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

 

Ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 27 trạm phát lại truyền hình do các huyện quản lý, được đầu tư từ lâu, chủ yếu thu và phát lại truyền hình cho những người dân vùng lõm không tiếp sóng được của đài huyện.

 

Tuy nhiên, hiện nay các trạm này đa số không còn hoạt động, xuống cấp và người dân vùng lõm hầu như không được tiếp cận với các chương trình truyền hình từ các trạm phát lại.

 

Việc phát sóng truyền hình hiện nay được thực hiện trên 3 phương diện: truyền hình số vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình số trên internet, nên người dân có nhiều lựa chọn cho việc xem truyền hình với phương thức phù hợp, nhưng hàng năm ngân sách vẫn phải bổ sung kinh phí cho công tác sửa chữa, quản lý vận hành các trạm này.

 

Toàn tỉnh hiện nay có 94/102 xã, phường, thị trấn được đầu tư đài truyền thanh cơ sở và được UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành. Tất cả hệ thống máy phát đều đang sử dụng công nghệ truyền dẫn sóng vô tuyến FM. Hệ thống các Đài truyền thanh cơ sở đã được đầu tư xây dựng lâu, máy móc thiết bị lâu ngày đã xuống cấp, chi phí duy trì hoạt động và thay thế sửa chữa còn hạn chế. Do vậy, nhiều hệ thống hoạt động không đủ công suất, nhiều đài ngừng hoạt động, chất lượng thông tin thấp, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tuyên truyền của hệ thống này. Hầu hết UBND cấp xã chưa xây dựng được Quy chế hoạt động của Đài cấp mình.

 

Dự thảo Đề án xác định lộ trình triển khai trong giai đoạn 2021-2025 gắn với các nhiệm vụ đầu tư nâng cấp trang thiết bị, Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng hiện đại hóa.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung nội dung đánh giá thực trạng của hệ thống, đề xuất các giải pháp cụ thể, xác định các nguồn lực để thực hiện Đề án đảm bảo tính khả thi.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị chủ trì; sự chỉ đạo của UBND các huyện/thành phố trong việc quản lý, khai thác hệ thống phát thanh và truyền hình trong thời gian qua, phát huy vai trò của hệ thống trong công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí khẳng định việc xây dựng và ban hành Đề án là cần thiết. Vì vậy, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu đầy đủ các ý kiến; tiếp tục phối hợp với UBND các huyện/thành phố rà soát, bổ sung đánh giá chi tiết thực trạng của hệ thống; đề xuất các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 gắn với việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu khác trên địa bàn, phân kỳ các nguồn vốn đảm bảo thực hiện Đề án khả thi. Hoàn thiện Đề án trong tháng 5/2020 báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định./.

                            

  Tin, ảnh: Ngọc Kiên ( Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum)