Trang chủ >> Thông tin BCXB   (08-11-2020)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020

 

Từ ngày 04 đến ngày 06/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông, Mai Thoan – Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông; PGS. TS Đinh Thị Thu Hằng – Phó PT Khoa Phát thanh – Truyền hình (Học viện Báo chí – Tuyên truyền) cùng các cán bộ, công chức làm công tác văn hóa - xã hội, phụ trách đài truyền thanh các xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Mai Thoan – Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Mai Thoan – Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ truyền thanh cơ sở kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực tham mưu và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân kịp thời, chính xác và hiệu quả; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong quá trình công tác ở cơ sở để cùng với giảng viên, báo cáo viên làm sáng tỏ.

Các học viên đã lắng nghe PGS. TS Đinh Thị Thu Hằng trình bày các chuyên đề: Kỹ năng chuyên môn biên tập tin, bài tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Phương pháp khai thác tài liệu làm tin, bài cơ sở; ứng dụng thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở,.... Đồng chí Nguyễn Tài Bằng -  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã truyền tải những kiến thức hữu ích về hoạt động trạm truyền thanh cơ sở; kỹ thuật quản lý, vận hành, sửa chữa một số lỗi của trạm truyền thanh cơ sở.

Qua học tập, thảo luận, các học viên đã nắm được các nội dung cơ bản mà giảng viên, báo cáo viên truyền đạt để về vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ tốt công tác tuyên truyền cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ sở đáp ứng được nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân.

  Hà Oanh