Trang chủ >> Thông tin BCXB   (17-12-2020)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xuất bản, in, phát hành tỉnh Kon Tum năm 2020

Sáng ngày 16/12, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xuất bản, in, phát hành tỉnh Kon Tum năm 2020.

Dự hội nghị tập huấn, có đại diện lãnh đạo, công chức thực hiện công tác xuất bản, in, phát hành tại các cơ quan liên quan của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; đại diện các Cơ sở In, Cơ sở Phát hành trên địa bàn tỉnh...

Quang cảnh buổi khai mạc

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Xuất bản, In và Phát hành; cung cấp, bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết về các quy trình, quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu quản lý và các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về xuất bản, in và phát hành. Đồng thời, đây là dịp để các học viên cơ sở giao lưu, học hỏi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, giới thiệu những cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác xuất bản, in và phát hành tại cơ quan, đơn vị, điạ phương mình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) truyền đạt các quy định của Luật  Xuất bản và các quy định liên quan về hoạt động in, xuất bản và và phát hành; hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục, điều kiện nhận in, lưu trữ hồ sơ tại các Cơ sở In, Cơ sở Phát hành; chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất khi phát hiện có vi phạm trong hoạt động in, xuất bản và phát hành theo quy định của pháp luật...

  Hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2020)./.

Thu Huyền