Trang chủ >> Thanh tra   (04-03-2021)

Kết luận kiểm tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thông tin thuê bao di động trả trước tại doanh nghiệp Viettel Kon Tum