Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/11/2022  15:24
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 5069/KH-BTTTT ngày 13/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch Truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Kế hoạch số 5069/KH-BTTTT ngày 13/10/2022). Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 2182/KH-STTTT ngày 14/11/2022 truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Nhằm mục đích Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch số 5069/KH-BTTTT ngày 13/10/2022; Tuyên truyền góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu; tạo đồng thuận xã hội trong việc ngăn chặn phát thải ròng do nhu cầu phát thải ròng trong mô hình tăng trưởng truyền thống còn tiếp tục tăng, nguồn lực chuyển đổi sang dạng thức phát triển xanh còn nhiều hạn chế; đặc biệt chú ý cổ vũ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, ý thức tự giác trong cộng đồng.

 

Theo đó, các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố; loa truyền thanh ở cơ sở, mạng xã hội;… đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ môi trường và cam kết trong COP26, đặc biệt những quy định hướng tới môi trường xanh, sạch đẹp, giảm phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia ngăn chặn phát thải; làm cho hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu thực sự là nhiệm vụ của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân…

 

Thực hiện cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên các phương tiện: Pano, băng rôn, xe loa phóng thanh, đội tuyên truyền lưu động, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách, đĩa, ấn phẩm,... về việc bảo tồn, lưu trữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp; trồng rừng, phát triển rừng, phục hồi rừng nhằm nâng cao chất lượng và trữ lượng các-bon rừng; phát triển nông nghiệp thông minh ít phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu…

 

Thu Hiền
Hoạt động xuất bản không ngừng nâng cao chất lượng.