Lịch công tác tuấn 40 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 (từ ngày 28/9/2020-02/10/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

28-9-2020

-   

13:30 Đ/c Giám đốc dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (tại HT Ngọc Linh6457)

Ba

29-9-2020

-   

 

30-9-2020

08:00 Đ/c Giám đốc dự Hội nghị TT quản lý nhà nước về Viễn thông (tại HT tầng IV6387); các phòng: BCVT, Thanh tra cùng dự

 

Năm

01-10-2020

07:30 Đ/c Mai Thoan dự hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (tại HT Sư đoàn 106440)

-   

Sáu

02-10-2020

-   

-