Lịch công tác tuấn 39 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 39 (từ ngày 21/9/2020-25/9/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

21-9-2020

08:00 Đ/c Giám đốc đi khảo sát IPV6 (tại huyện Ngọc Hồi)

13:30 Đ/c Giám đốc đi khảo sát IPV6 (tại huyện Ngọc Hồi)

Ba

22-9-2020

Đ/c Mai Thoan dự họp (tại Sở Nội vụ)

13:30 Đ/c Mai Thoan dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh)

23-9-2020

08:00 Ban Giám đốc dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh

13:30 Đ/c Mai Thoan dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh)

Năm

24-9-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh)

13:30 Đ/c Mai Thoan dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh)

Sáu

25-9-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự Đại Hội đảng bộ tỉnh (tại HT Ngọc Linh)

-