Lịch công tác tuần 37 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 37 (từ ngày 07/9/2020-11/9/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

07-9-2020

08:00 Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng/đơn vị dự họp giao ban quý III với BTTTT (tại HT tầng IV5941)

 

Ba

08-9-2020

-   

14:00 Đ/c Mai Thoan dự Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9 năm 2020 (Tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy6058)

09-9-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự Hội nghị quán triệt các chỉ thị, thông báo kết luận của Ban Bí thư về lĩnh vực báo chí (tại HT Ngọc Linh6108)

-   

Năm

10-9-2020

09:00 Đ/c Giám đốc dựHội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (tại HT Tỉnh ủy6093)

09:00 Đ/c Mai Thoan dự Chương trình trao học bỗng “Vì em hiếu học” năm 2020 (tại xã Đăk Xú, Ngọc Hồi6051)

-   

Sáu

11-9-2020

-   

-