Lịch công tác tuần 36 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 36 (từ ngày 31/8/2020-04/9/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

31-8-2020

09:00 Đ/c Giám đốc dự họp về tuyển dụng công chức năm 2020 (tại Sở Nội vụ5862)

13:30 Đ/c Giám đốc dự lễ Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia (Tại HT tầng IV)

Ba

01-9-2020

-   

14:00 Đ/c Giám đốc dự họp rà soát, cho ý kiến Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình (tại PH số 2, VP UBND tỉnh5894)

02-9-2020

-   

-   

Năm

03-9-2020

-   

-   

Sáu

04-9-2020

08:00 Đ/c Giám đốc dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 (tại PH UBND tỉnh5936)

13:30 Đ/c Giám đốc dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 (tại PH UBND tỉnh5936)