Lịch công tác tuần 34 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 34 (từ ngày 17/8/2020-21/8/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

17-8-2020

-   

 

Ba

18-8-2020

-   

13:30 Ban Giám đốc dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (tại HT UBND tỉnh5489)

19-8-2020

08:00 Đ/c Mai Thoan dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (Tại UBND tỉnh5494)

-   

Năm

20-8-2020

-   

-   

Sáu

21-8-2020

-   

-