Lịch công tác tuần 33 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 33 (từ ngày 10/8/2020-14/8/2020)

 

THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Hai

10-8-2020

-   

 

Ba

11-8-2020

-   

13:30 Đ/c Thu và Đ/c Thoan dự Đại Hội Đảng bộ khối (tại HT Sư Đoàn 10cb124)

 

12-8-2020

07:30 Đ/c Thu và Đ/c Thoan dự Đại Hội Đảng bộ khối (tại HT Sư Đoàn 10cb124)

13:30 Đ/c Thu và Đ/c Thoan dự Đại Hội Đảng bộ khối (tại HT Sư Đoàn 10cb124)

Năm

13-8-2020

07:30 Đ/c Thu và Đ/c Thoan dự Đại Hội Đảng bộ khối (tại HT Sư Đoàn 10cb124)

13:30 Đ/c Thu và Đ/c Thoan dự Đại Hội Đảng bộ khối (tại HT Sư Đoàn 10cb124)

Sáu

14-8-2020

-   

-