Trang chủ >> Công nghệ thông tin   (21-08-2020)

Tổ chức Đào tạo phần mềm phòng chống mã độc

Sáng ngày 17/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Kon Tum tổ chức lớp đào tạo phần mềm phòng chống mã độc tập trung có bản quyền cho hơn 20 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh; đối với cấp huyện/thành phố sẽ triển khai trực tiếp tại từng địa phương.

Tham dự lớp đào tạo, các học viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc có bản quyền; cấu hình, giám sát, xử lý sự cố trên hệ thống máy chủ, máy trạm, để từ đó có thể tự triển khai cài đặt, sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, các học viên còn được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc khi triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh lớp đào tạo

Việc triển khai hệ thống phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền theo mô hình  quản  lý  tập  trung cho các đơn vị các Sở, ban ngành, Ủy  ban  nhân dân  cấp huyện/thành phố và một số xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đem lại sự an toàn cho việc  kết  nối, trao đổi thông tin và ngăn chặn  sự tấn công trái phép, đảm đảm  an toàn dữ liệu hệ thống và đặc biệt là hạn chế việc vi phạm bản quyền phần mềm  các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời hạn chế tối đa được sự thiệt hại, lây lan, phát tán virus vào mạng nội bộ và hệ thống, ngăn chặn các hành vi tấn công virus để lấy cắp dữ liệu, phá hoại cơ sở dữ liệu của các đơn vị, đáp ứng các mục tiêu theo Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm  bảo  an  toàn  thông  tin  số,  Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại./.

                                                                                          Kiều Trang