SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
8
7
7
2
4
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 15/11/2011, 16:10

Sẽ áp dụng quy trình xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc

Nếu được Thủ tướng chấp thuận, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc.

 

Các CQNN mới chỉ chú trọng triển khai trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, còn các văn bản trao đổi với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác vẫn phải in ra giấy (Ảnh minh họa). Nguồn: Internet.
 
Bộ TT&TT đang xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước (CQNN) nhằm mục tiêu thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.
 
Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, chiều 27/10, Bộ TT&TT tiếp tục tập trung bàn luận, phân tích phiên bản 3 của Dự thảo để sớm hoàn tất trình Thủ tướng.
 
Theo Dự thảo phiên bản mới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải thực hiện việc gửi/nhận văn bản hành chính trong nội bộ CQNN và với các cơ quan, tổ chức khác thông qua mạng, tiến tới thay thế dần văn bản giấy.
 
Khi gửi hoặc phát hành văn bản giấy (trừ văn bản, tài liệu mật), các cơ quan phải gửi kèm theo bản điện tử qua mạng. Các loại tài liệu, văn bản hành chính đã được ký bằng chữ số và gửi qua mạng thì không phải gửi thêm văn bản giấy.
 
Văn bản quy phạm pháp luật phải đưa lên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị để phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo, không sao chụp ra bản giấy để gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc cá nhân.
 
Đặc biệt, các CQNN sẽ phải triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin qua mạng.
 
Một điểm đáng lưu ý khác, các CQNN sẽ phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.
 
Nếu dự thảo Chỉ thị được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt, Bộ TT&TT sẽ có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các CQNN với nhau.
 
Mặt khác, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nên bổ sung thêm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử nêu trên bởi Văn phòng Chính phủ cũng được giao một nhiệm vụ tương tự, đó là chịu trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số đối với tài liệu, văn bản, báo cáo giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương.
 
 Xuân Bách
Theo ICTnews

Số lượt người xem: 991 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm