Một số kết quả công tác triển khai số hóa truyền hình tại tỉnh Kon Tum

Số hóa truyền hình mặt đất là chủ trương lớn của Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 (tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 và QĐ 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018). Đây là một chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và xã hội như : nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số, tiết kiệm tài nguyên băng tần phục vụ thông tin di động và vô tuyến băng rộng.

Địa phương đóng vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự hiệu quả khi thực thi các chương trình, đề án.. Tỉnh Kon Tum nằm trong nhóm 4 (cùng với 14 tỉnh, thành phố, đó là: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông), dự kiến ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất lúc 24h ngày 30/11/2020. Xác định đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng, qua các năm đầu của giai đoạn (2017 – 2020), Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương (Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực III) từng bước cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện, triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, đúng với lộ trình đề ra.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công cuộc số hóa truyền hình mặt đất theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tăng cường tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh phổ biến thông tin về thời điểm tắt sóng các kênh truyền hình tương tự và hướng dẫn liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tiếp phát các nội dung tuyên truyền số hóa do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cung cấp…; phối hợp với Viện Chiến lược- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại thành phố Kon Tum

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III; Đài PTTH tỉnh và Đài TTTH huyện, thực hiện khảo sát vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh, tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt 82/102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thuộc vùng được hưởng hỗ trợ đầu thu (Quyết định số 1222/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019, phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum); 20 xã không thuộc vùng được hưởng hỗ trợ đầu thu vì tại các vùng này không có sóng truyền hình tương tự.

          Trên cơ sở danh sách vùng được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở LĐ,TBXH hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và đã tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt cho 10.865 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 3.549 hộ cần hỗ trợ đầu thu DVB-T2 và 7.316 hộ cần hỗ trợ đầu thu DTH. (hiện đang chờ Quyết định phê duyệt của Bộ TTTT).

          Đối với hệ thống truyền dẫn, phát sóng cấp triển khai đề án số hóa tại tỉnh:UBND tỉnhđã phê duyệt Đề án “phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat”(Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018) và Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về đảm bảo đầu vào cho truyền dẫn, phát sóng  truyền  hình  số mặt đất và truyền hình số qua vệ tinh. Đến nay, Đài phát thanh –Truyền hình tỉnh có 05  máy  phát  hình với tổng công suất 20Kw để tiếp phát các chương trình truyền hình của Trung ương và phát sóng chương trình của địa phương (KRT). Ngoài việc phát sóng truyền hình trên hệ thống máy phát mặt đất, Đài PTTH tỉnh đang thực hiện phát sóng KRT trên nhiều phương thức truyền dẫn khác nhau như: truyền hình cáp SCTV, truyền hình FPT, MyTV, truyền hình Viettel và truyền hình online. Từ ngày 01/01/2019, sóng truyền hình KRT đã được phát trên vệ tinh Vinasat1, đưa diện phủ sóng truyền hình Kon Tum rộng trên phạm vi toàn quốc. Việc trang bị đảm bảo hệ thống kỹ thuật chuyên ngành phục vụ sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương đã giúp Đài  tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa –xã hội, an ninh -quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh và những sự kiện quan trọng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các kênh thông tin, chương trình tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện;đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhu cầu xem truyền hình và nghe đài của khán thính giả. Đối với công tác lưu trữ phát thanh-truyền hình: hiện nay, Đài đã đầu tư hệ thống server lưu trữ kỹ thuật số 128TB cơ bản đáp ứng được lưu trữcác tư liệu, các chương trình sản xuất cũng như chương trình trao đổi với các đài theo đúng quy định.

          Trong giai đoạn thực hiện đề án số hóa 2017-2020, một số khó khăn mà các Đài TTTH cấp huyện gặp phải đó là việc chuẩn bị cho công tác sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ khi đài tương tự ngừng phát sóng. Đến nay, 10 huyện, TP đã thực hiện sát nhập vào Trung tâm VH,TTDL&TT; việc sắp xếp nhân sự cũng đã được các đơn vị quan tâm triển khai. Mặt khác, hệ thống đài TTTH tương tự cấp huyện cũng đã xuống cấp, các Trung tâm VH,TTDL&TT cố gắng duy trì phát sóng tương tự (đối với các đài còn phát được) vừa xây dựng chương trình huyện gửi Đài PTTH tỉnh; đối với các Trung tâm VH,TTDL&TT có hệ thống thiết bị hư hỏng không sử dụng được các Trung tâm thực hiện xây dựng chương trình huyện đăng lên Trang thông tin điện tử huyện, Zalo để thực hiện công tác tuyên truyền.

          Như vậy, có thể nói đến thời điểm hiện tại, cơ bản các điều kiện để ngừng phát sóng tương tự đã được đảm bảo (chỉ còn công tác hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện là hoàn tất các nội dung đề án số hóa tại tỉnh).

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương (đặc biệt UBND cấp xã) cần thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu thu cho các hộ được hưởng hỗ trợ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc lưu thông các thiết bị thu truyền hình số trên địa bàn, đảm bảo các doanh nghiệp cung cấp đầu thu thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về dán nhãn hàng hóa, dấu hợp quy trên các máy thu hình và đầu thu truyền hình số; công tác tuyên truyền cần chú trọng đến các nội dung về vùng phủ sóng vệ tinh và vùng phủ sóng truyền hình mặt đất (để người dân mua sắm đầu thu phù hợp); các quy định về điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu để người dân nắm bắt quy định thực hiện..

                                                          Minh Nguyệt