Hội nghị tập huấn về chuyển đổi IPv6 cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025.

Ngày 12-13/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung tâm internet Việt Nam tổ chức lớp tập huấn  nhằm cung cấp thêm kiến thức về  yêu  cầu  chuyển đổi  IPv6  cho  cán  bộ,  nhân  viên quản  lý,  vận  hành  khai  thác  hệ thống  công  nghệ  thông  tin  của  các  sở,  ban, ngành; các tổ chức đoàn thể -chính trị xã hội tỉnh và UBND các  huyện, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phát biểu khai mạc hội nghị Ông Trần Văn Thu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết “…Việc chuyển đổi sang Internet IPv6, mạng Internet thuần IPv6 là xu hướng tất yếu và là yêu cầu bắt buộc nhằm phát triển các dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ  bám sát Kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các giai đoạn chuyển đổi nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trên địa bàn tỉnh…”

Ông Trần Văn Thu – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị

Về tham dự Hội nghị tập huấn với vai trò là báo cáo viên vừa là đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn triển khai chuyển đổi IPv6 từ Bộ Thông tin và Truyền thông – Trưởng Trung tâm Internet Việt Nam (chi nhánh Đà Nẵng) – Ông Hoàng Xuân Hiếu cho biết thêm “IPv6 quyết định sự phát triển Internet với nhiều dịch vụ mới như IoT, Smart City, 4G, 5G …Do đó, triển khai IPv6 để đảm bảo tài nguyên số; phát triển hạ tầng số cho chuyển đổi số quốc gia. Theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì mục tiêu là Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)…”

Ông Hoàng Xuân Hiếu – Trưởng chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Đà Nẵng

Chương trình tập huấn đã cung cấp một số nội dung cơ bản về chuyển đổi IPv6 như: Tổng quan chuyển đổi IPv6; tổng quan về thế hệ địa chỉ mới IPv6 và phân hoạch khối địa chỉ IPv6 được cấp bởi VNNIC; Chính sách thúc đẩy ứng dụng ipv6 tại Việt Nam và các Quy định về chuyển đổi IPv6 trong văn bản quy phạm pháp luật; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6; Hướng dẫn kích hoạt chuyển đổi IPv6 cho Mạng LAN và Website…Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo và tải các nội dung tài liệu tại: academy.vnnic.vn.

       Minh Nguyệt