gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
nghiquyet&cuocsong
Banner
Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đến năm 2020 được xác định như thế nào?
10:43 SA | 21/11/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đánh giá khái quát việc thực hiện đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?
9:10 SA | 18/11/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhiệm vụ trong tâm về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?
9:03 SA | 18/11/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới như thế nào?
8:52 SA | 18/11/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tình hình thưc hiên nhiêm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 5 năm 2011 - 2015?
8:48 SA | 18/11/2016

Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu của nước ta trong 5 năm 2016 - 2020?
8:36 SA | 18/11/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

11:12 SA | 07/11/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

5:18 CH | 30/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

5:14 CH | 30/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

5:12 CH | 30/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trang 7 trong 11Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối    

eoffice
VBPL ngành
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết