Thủ tục hành chính
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
nghiquyet&cuocsong
4:19 CH | 07/06/2016

   Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu hỏi 8: Qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu gì? Nguyên nhân của các thành tựu?
4:53 CH | 03/06/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu hỏi 7: Đại hội XII của Đảng đã đánh giá tổng quát những thành tựu và hạn chế,khuyết điểm qua 30 năm đổi mới (1986-2016) như thế nào?
3:54 CH | 02/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

3:42 CH | 02/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

4:28 CH | 31/05/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

3:56 CH | 30/05/2016

  

4:50 CH | 27/05/2016
4:47 CH | 27/05/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
4:38 CH | 26/05/2016

 

4:16 CH | 26/05/2016

  LỜI GIỚI THIỆU

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đôi với sự phát triển của nước ta, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 
Trang 10 trong 10Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  Tiếp   Cuối    

eoffice
VBPL ngành
Lịch công tác
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết