gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
nghiquyet&cuocsong
Banner
5:07 CH | 09/06/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

4:26 CH | 07/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

4:19 CH | 07/06/2016

   Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu hỏi 8: Qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu gì? Nguyên nhân của các thành tựu?
4:53 CH | 03/06/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Câu hỏi 7: Đại hội XII của Đảng đã đánh giá tổng quát những thành tựu và hạn chế,khuyết điểm qua 30 năm đổi mới (1986-2016) như thế nào?
3:54 CH | 02/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

3:42 CH | 02/06/2016

 Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

4:28 CH | 31/05/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

3:56 CH | 30/05/2016

  

4:50 CH | 27/05/2016
4:47 CH | 27/05/2016

  Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trang 10 trong 11Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  Tiếp   Cuối    

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết