nghiquyet&cuocsong
Banner
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
4:41 CH | 29/09/2017

 

4:41 CH | 29/09/2017

 

4:41 CH | 29/09/2017

 

4:40 CH | 29/09/2017

 

4:40 CH | 29/09/2017

  

3:45 CH | 19/04/2016

Những định hướng lớn để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong 5 năm tới là gì? 

Tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở. (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn)  

3:43 CH | 19/04/2016

 Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong 5 năm tới cần những giải pháp gì?

Tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở. (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn)  

 

3:42 CH | 19/04/2016

 Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm tới cần thực hiện các giải pháp gì?

Tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở. (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn)  

 

3:41 CH | 19/04/2016

Để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong 5 năm tới cần thực hiện những giải pháp gì?.

 Tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở. (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn)  

 

3:53 CH | 13/04/2016

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân cần thực hiện các giải pháp gì?.

Tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở. (nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn)  

Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối    

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết