Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả

Đỗ Đức Thành
Giám đốc Trung tâm CNTT&TT


Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013 phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.
Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối với Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Việt Nam đã xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum theo mô hình Trung tâm Hành chính công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.kontum.gov.vn. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 1.564 TTHC đã được thống kê và điền biểu mẫu theo quy định của tỉnh (không tính số TTHC của các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), cụ thể: số TTHC thực hiện tại 19 cơ quan hành chính cấp tỉnh là 1.078, số TTHC đang thực hiện tại cấp huyện là 327 và cấp xã là 159.

Đến nay tỉnh đã triển khai được 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên trang Web: http://dichvucong.kontum.gov.vn. Đồng thời, đạt được nhiều kết quả khả quan:
- Về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức: Phần lớn các cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC đều nắm rõ quy trình, cách thức thực hiện. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương nắm bắt rõ hơn về số lượng cũng như tần suất giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền, từ đó có những kế hoạch điều chỉnh phù hợp, đánh giá chính xác được trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Góp phần thúc đẩy một cách mạnh mẽ công tác cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, địa phương của tỉnh.
- Về kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính: Hầu hết tất cả các cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính địa phương đều phải trực tiếp thực hiện, thông qua công tác này đã giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định liên quan đến giải quyết các TTHC do mình phụ trách, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, hiện nay các thủ tục hành chính đã được công bố công khai nên cán bộ, công chức đã có ý thức nghiêm túc hơn trong giải quyết các TTHC có liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
- Về hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội: Giảm đáng kể chi phí tuân thủ TTHC của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới và cơ chế kinh tế thị trường. Giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC, góp phần hạn chế và ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc thực thi công vụ. Trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương. Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại những khó khăn: Nguồn nhân lực và ngân sách hạn chế ảnh hưởng lớn đến việc triển khai công tác quản lý Nhà nước; hành lang pháp lý trong lĩnh vực vẫn chưa thực sự hoàn thiện; một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước, sở ban ngành chưa chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,…
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian tới tỉnh Kon Tum cần tiến hành các bước để liên thông toàn bộ hệ thống văn bản điện tử trong cả nước từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh cho đến trung ương; triển khai dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế và ngân sách để triển khai các nhiệm vụ này./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 02/04/2018 Lượt xem : 2013
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết