Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN HOẠT ĐỘNG
Vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên qua thực tế
Vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội


Ths. Quách Thị Minh Thúy
Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

…Bốn là, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
Kon Tum là đầu mối giao lưu kinh tế của cả vùng duyên hải miền Trung và cả nước. Là tỉnh cực bắc Tây Nguyên, với vị thế địa - chính trị, địa - kinh tế quan trọng, nằm ở ngã ba biên giới, phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, có chung đường biên giới dài 280,7 km. Những năm qua tình hình “Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định”, tuy nhiên vẫn “còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định”. Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn xác định việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên giới Quốc gia rất cần thiết, là trách nhiệm của cả Hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, trong đó có đội ngũ người có uy tín.

 Gặp mặt đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2016

Ảnh: Ban dân tộc tỉnh

Thông qua các cuộc họp của thôn, làng, người có uy tín đã vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, vượt biên trái phép ra nước ngoài, xâm nhập trái phép qua biên giới, di dân tự do, tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép…. Tiêu biểu trong lĩnh vực này tại huyện Kon Rẫy có ông U Đê dân tộc Xơ Đăng, thôn 4, xã Đăk Tơ Lung. Tại huyện Kon Plông có ông Đinh Ngọc Huông, dân tộc Xơ Đăng, thôn Đăk Liêu, xã Hiếu; Ông Đinh Dầm dân tộc Xơ Đăng, thôn Măng Đen, xã Đăk Long; ông A Nuông dân tộc Xơ Đăng, làng Kon Chêng, xã Măng Cành. Tại huyện Đăk Glei có ông A Biên dân tộc Giẻ-Triêng, thôn Măng Lon, xã Đăk Môn; ông A BLăng dân tộc Giẻ-Triêng, thôn Dục Lang, xã Đăk Long…. Người có uy tín còn vận động quần chúng trong giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, vận động nhân dân đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, đấu tranh phòng chống tội phạm; đặc biệt đã kịp thời phối hợp với chính quyền cơ sở hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh nội bộ ngay tại cơ sở; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng từng bước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng thôn, làng quê hương ngày càng giàu đẹp, an toàn, văn minh và phát triển.
Năm là, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư
Với kinh nghiệm được tích lũy và sự hiểu biết phong phú, nhất là phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc mình nhiều người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy phong tục truyền thống, là những nhân tố quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đã có truyền thống từ lâu đời như bảo tồn các loại cồng, chiêng, các lễ hội văn hoá, nghề dệt thổ cẩm; đồng thời từng bước vận động nhân dân loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…người có uy tín đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành các qui ước, hương ước nên việc cưới xin, ma chay không còn tổ chức dài ngày như trước; người dân đã ăn, ở hợp vệ sinh; thực hiện di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Hầu hết gia đình người có uy tín đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình có con cháu không mắc tệ nạn xã hội, như: không buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; mê tín dị đoan; truyền đạo trái pháp luật…. Những người có uy tín cao tuổi còn tham gia phong trào “ông bà mẫu mực”, “con cháu thảo hiền”....góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hóa. Nhiều người có uy tín còn phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống… Điển hình như ông A Hoàng, thôn 1 xã Ngọc Wang huyện Đăk Hà là tấm gương về việc vận động đồng bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định, quy chế của địa phương. Ông A Nhất, thôn 5 xã Tân Lập huyện Kon Rẫy là người hướng dẫn nhân dân trong làng tập đánh cồng chiêng, nét đẹp văn hóa của dân tộc; Bà Y Pan, thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi là tấm gương điển hình trong việc “ Phát triển kinh tế- xã hội; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,…
Người có úy tín là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương góp phần làm nên nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào các DTTS. Với vai trò là trung tâm đoàn kết trong cộng đồng người DTTS, đoàn kết quân dân trên địa bàn, người có uy tín đã tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, tự quản trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn làng giàu đẹp, bình yên.
Để phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào DTTS 5 tỉnh Tây nguyên trong giai đoạn hiện nay thì các cấp chính quyền và các tổ chức cần phải:
1) Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc rà soát, khảo sát và đánh giá lại số lượng và chất lượng của đội ngũ người có uy tín; có kế hoạch cụ thể để khắc phục những điểm còn khiếm khuyết, xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với người có uy tín, có định hướng để nhân dân bầu hoặc suy tôn, đảm bảo tính hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, phù hợp với từng địa phương, từng dân tộc.
2) Cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận các đoàn thể các cấp, cần thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin thời sự chính trị, kinh tế, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng; phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
3) Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng, hàng năm tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng, động viên và phát huy tốt vai trò của người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
4) Có chính sách đãi ngộ thoả đáng, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp, động viên và khuyến khích họ tham gia công tác xã hội nhiều hơn và có trách nhiệm hơn với công việc chung và tiếp tục cống hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế./.
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 02/04/2018 Lượt xem : 1741
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết