Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN HOẠT ĐỘNG

Một số giải pháp triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016; Sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Trên cơ sở phân tích, đánh giá nhứng ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% (số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương) so với năm 2015; Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm trong năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2016.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và đoàn thể thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc; Vận động mọi công dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”; phải “Đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 480/KH-UBND ngày 10/3/2014 về công tác tuyên truyền an toàn giao thông giai đoạn 2014 - 2015; Kế hoạch số: 423/KH-UBND ngày 08/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Ngay từ đầu năm 2016 đề nghị các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3031/KH-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 480/KH-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông theo khẩu hiệu hành động “Tính mạng con người là trên hết” bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với trình độ dân trí; Tăng cường hướng về cấp cơ sở từ làng, thôn, xã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều phong trào, chương trình, các chuyên đề có hình thức phong phú thiết thực hiệu quả nhằm hướng về các tổ chức, các cấp hội cơ sở để góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
6. Công an tỉnh:
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”. Huy động lực lượng, trang thiết bị nghiệp vụ đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung các tuyến đường trọng điểm, các đoạn đường đèo dốc nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.
- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã và tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các đường giao thông nông thôn nhất là những đợt cao điểm, theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an bằng nhiều biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất, xử lý nghiêm các loại phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu hành trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại các trường học trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Giao thông vận tải:
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thực hiện Kế hoạch số: 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ GTVT và Bộ Công an. Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý việc xếp hàng hóa quá tải tại các kho, bải, mỏ VLXD; kiểm tra xử lý xe đậu, đỗ không đúng quy định, xe chạy vòng vo đón trả khách, xe chạy không đúng luồng tuyến, các điểm bến xe tự phát.
- Chỉ đạo Thanh tra giao thông: Phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý việc chiếm dụng vĩa hè, lòng đường để kinh doanh mua bán; chiếm dụng lòng, lề đường phơi nông, lâm sản gây mất an toàn giao thông; kiểm tra, phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về hành lang an toàn đường bộ, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình vi phạm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình thi công trên đường đang khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông, xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm.
- Thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về giao thông vận tải như: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo quy hoạch; quản lý chất lượng công trình giao thông; tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra bổ sung, thay thế cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan trên các đoạn đường đèo dốc; xử lý các điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện như: Đổi mới phương pháp đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản giản hóa các thủ tục tạo mọi thuận lợi cho nhân dân; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên.
- Công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ: Cần nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1592/KH-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện vận tải.
8. UBND các huyện, thành phố:
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương đề ra mục tiêu, giải pháp năm 2016 để triển khai, thực hiện nhằm đảm bảo được trật tự an toàn giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông; có giải pháp cụ thể phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã như: đi sai phần đường; tránh, vượt sai quy định, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng; chở quá số người quy định; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý đối với xe khách chở quá số người quy định; xe tải chở hàng quá tải, quá khổ đi qua địa bàn quản lý.
- Tăng cường các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa bàn thôn, xã vùng sâu, vùng xa, chú trọng trong dịp Lễ, Tết người dân có tập quán sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24/9/2014 về kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 2686/UBND-KTN ngày 16/11/2015 về tăng cường triển khai lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 và triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 trên địa bàn tỉnh./.

Trung Kiên
 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 08/04/2016 Lượt xem : 403
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM
Website liên Kết