Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cơ sở

 Trong năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền đối cơ sở; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, văn hóa, xã hội của từng địa phương, vận động người dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai và Trung đoàn 24 huyện Đăk Tô, thu hút khoảng 8.266 lượt học sinh, sinh viên, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân đến tham quan triển lãm. (Kon Plong 2.101; Tu Mơ Rông 1.021; Ia H'Drai 520; Trung đoàn 990 và Trung đoàn 24 tại huyện Đăk Tô 2.450 và Sa Thầy trên 2.174). Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2018, với sự tham gia của các gian hàng trưng bày sách của Nhà sách Phương Nam Kon Tum, Nhà sách Huế, Thư Viện tỉnh, Trường Trung học DTNT huyện Kon Plong và Sở TT&TT. Tổ chức Hội thi các đội tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông năm 2018,...

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Sa Thầy năm 2018

Công tác tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở được chú trọng triển khai: Sở TT&TT phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018 cho các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên cho lãnh đạo, cán bộ Sở TT&TT, đài Truyền thanh – Truyền hình, phòng Văn hóa – Thông tin, lãnh đạo các xã biên giới, đồn Biên phòng các tỉnh có biên giới, có trên 250 đại biểu tham gia;  tổ chức 01 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển, đảo với trên 200 đại biểu; 01 hội nghị về bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách làm công tác thông tin đối ngoại, với trên 130 cán bộ tham gia. Sở Tư pháp tổ chức  nhiều đợ tập huấn về cơ sở[1].

Công tác biên soạn tài liệu được chú trọng: Sở TT&TT cấp phát 864 tập hệ thống văn bản pháp quy về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 86 xã trên địa bàn tỉnh; Phát hành 1000 sổ tay báo chí, 1000 áp phích báo chí cho các cơ quan, địa phương. Sở Tư pháp phát hành 01 tập tài liệu phổ biến pháp luật để cung cung cho các ngành, địa phương tham khảo, sử dụng trong quá trình phổ biến, thông tin. Đồng thời, tổ  chức, tập trung vào Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành, luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 20.000 tờ gấp về Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật tiếp cận thông tin, Luật Báo chí năm 2016...), 1.000 cuốn 100 câu hỏi –đáp luật trẻ em; giới thiệu văn bản, chính sách mới trên trang thông tin PBGDPL (6.600 cuốn), 2.800 cuốn tập san Tư pháp,...

Tuyên truyền trực quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền trên hệ thống pa-nô, ap-pich, tuyên truyền lưu động bằng xe loa phóng thanh, xây dựng các chương trình tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới để truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2018 các đội Tuyên truyền lưu động thực hiện trên 500 buổi, trong đó trên 80% số buổi là phục vụ  cơ sở  và tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện được 62 buổi biểu diễn phục vụ cơ sở, sự kiện, ngày lễ kỷ niệm trong tỉnh, hoạt động quan hệ đối ngoại tại nước ngoài,.. thu hút hơn 65 nghìn lượt người xem. Biên tập bài viết, in sang hàng nghìn đĩa CD tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày Lễ; Trưng bày triển lãm tranh cổ động, ảnh thời sự  tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng. Luân chuyển sách, báo, tài liệu qua hệ thống các thư viện, duy trì các mô hình tủ sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương, các điểm bưu điện văn hóa xã…

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất; phổ biến các kiến thức về khoa học kỹ thuật, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn huyện.. đến nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục có các giải pháp nâng cao thời lượng, chất lượng chương trình thời sự địa phương và tích cực cộng tác tin bài với Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện sao gửi kịp thời các tài liệu và băng đĩa tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước để các xã, thị trấn tuyên truyền kịp thời trên đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn. Số lượng băng rôn, khẩu hiệu, phướn  tuyên truyền phục vụ cơ sở là 8.127,  tổ chức triển lãm gần 100 tấm pa nô ảnh nội dung tuyên truyền về Biên giới - Biển Đảo Việt Nam và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”; Về biểu diễn tuyên truyền lưu động: với chủ đề “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” ...

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đã đạt được, công tác truyền thanh cơ sở vẫn còn tồn tại những khó khăn: kinh phí chưa đáp ứng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cũng như trang bị các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở trong tình hình mới; một số địa phương còn thiếu sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các hoạt động tuyên truyền; năng lực cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế; phương tiện, chế độ hỗ trợ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở không có; cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống đài truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở chưa đầy đủ, hư hỏng, xuống cấp. Kinh phí hoạt động còn hạn chế,…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cơ sở, trong thời gian tới các cấp chính quyền cần:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền các chuyên đề về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; những chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và giữ vững quốc phòng - an ninh, tuyên truyền về Kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2019…

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên tổ chức  tuyên truyền về chủ đề biển, đảo; tổ chức Trưng bày, triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh và phát hành các ấn phẩm thuộc chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở khi được cấp kinh phí.

 

                                                                                                                                                                              Nhật Trung

 [1] 01 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; 01 Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 26/03/2019 Lượt xem : 859
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM