Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
TIN CHUYÊN NGÀNH

Kết quả 02 năm thực hiện Luật Báo chí

   Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và  đội ngũ người làm báo thực hiện hiệu quả hoạt động báo chí tại địa phương. Sau 02 năm thi hành, Luật Báo chí năm 2016 đã góp phần tạo điều kiện cho báo chí tỉnh Kon Tum phát triển nhanh về số lượng, loại hình và chất lượng thông tin. 

Tỉnh Kon Tum hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương (Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ), 05 đơn vị sự nghiệp truyền hình trả tiền, 03 đặc san, 07 trang thông tin điện tử tổng hợp, 1 văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trung ương, gần 40 phóng viên của cơ quan báo chí Trung ương đăng ký hoạt động tại địa phương. Nhìn chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tuân thủ theo Luật Báo chí năm 2016, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Giấy phép hoạt động báo chí, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; biểu dương phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt,… Tích cực góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

 

Các tác phẩm đạt giải Báo chí

Trên cơ sở hệ thống pháp luật của Nhà nước về báo chí, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác báo chí tại địa phương: công văn số 2779/UBND-KGVX ngày 16/10/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; công văn số 3119/UBND-KGVX ngày 17/11/2017 về tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; công văn số 1281/VP-KGVX ngày 29/8/2016 về thống nhất chủ trương xây dựng Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công văn số 2667 /UBND-KGVX ngày 21/9/2018 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo chí, xuất bản;... Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo dõi sát sao, ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016, không ngừng nâng cao các chuyên môn, quản lý tốt đội ngũ phóng viên, biên tập viên[1].

Các cơ quan báo chí địa phương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Luật đối với 100% các bộ, viên chức trong cơ quan trực tiếp làm công tác lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên. Lồng ghép phổ biến Luật Báo chí năm 2016 trong các buổi sinh hoạt nghiệp vụ nhằm giúp cho hội viên hội nhà báo nắm chắc Luật để chủ động tác nghiệp trên các lĩnh phục được phân công thực hiện. Báo Kon Tum xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016 trên các ấn phẩm Báo Kon Tum để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh cùng biết, thực hiện.Sở Thông tin và Truyền thông phát hành Sổ tay báo chí, Áp phích báo chí, Sổ tay công tác thông tin đối ngoại 2017 tuyên truyền về Luật Báo chí 2016 và các văn bản liên quan, cung cấp đến các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp,... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tổ chức giao ban công tác báo chí hàng tháng, hàng quý, tổng kết năm. Qua đó, nhìn nhận hoạt động báo chí tại địa phương, trực tiếp phổ biến các nội dung của Luật Báo chí 2016; động viên, khích lệ các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo, không ngừng rèn luyện đạo đức chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện nay tỉnh có gần 100 cơ quan, đơn vị cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng theo quy định. Tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với trên 800 lượt đại biểu tham dự. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn số 701/HD-STTTT ngày 13/7/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính cơ bản đi vào nề nếp, có định hướng rõ ràng; tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, hữu ích, tin cậy, chính xác, nhất là đối với những sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm.

Tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác phát ngôn, thông tin đối ngoại, biên tập trang thông tin điện tử,... cho các lãnh đạo Sở, ban, ngành, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại địa phương[2]. Đội ngũ cán bộ phóng viên báo chí của tỉnh luôn giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Khi có sự việc liên quan đến công tác báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến báo chí[3]; kiểm tra các doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; thanh, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

 

Tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tình hình thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả: hoạt động báo chí bám sát tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước; góp phần phát triển dân chủ xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; góp phần quảng bá hình ảnh, thành tựu đổi mới của địa phương. Việc luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đã góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trao dồi đạo đức nghề nghiệp đối với những người làm báo Kon Tum trưởng thành về mọi mặt. Động viên đội ngũ nhà báo thêm yêu nghề, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, khách quan, tôn trọng sự thật, không lợi dụng nghề nghiệp và làm trái pháp luật. Nhiều nhà báo mạnh dạn, đi đầu trong đấu tranh chống các tiêu cực xã hội; nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong hoạt động báo chí.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa chú ý đúng mức tầm quan trọng của Luật Báo chí 2016 và các văn bản có liên quan; tình trạng phóng viên, cộng tác viên sử dụnggiấy giới thiệu tràn lan, không có thời hạn, không ghi rõ nội dung, hoặc nội dung làm việc không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tờ báo; một số phóng viên thường trú hoạt động tại địa phương, đưa tin, bài không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép,… 

Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Báo chí 2016 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng cần:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong việc tuân thủ nội dung của Luật Báo chí 2016;  phối hợp hiệu quả việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm Luật Báo chí;

- Tăng cường vai trò của Hội Nhà báo trong việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; đề xuất giải pháp để quản lý người làm báo trong việc sử dụng mạng xã hội sao cho phù hợp, phát huy tác dụng

- Khắc phục tình trạng né tránh cung cấp thông tin cho báo chí từ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nhận thức đầy đủ và đúng tầm việc cải chính thông tin trên báo chí.

-  Các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung trong giấy phép hoạt động báo chí.[1] công văn số 191/STTTT-BCXB ngày 09/3/2017 triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; công văn số 379/STTTT-BCXB ngày 19/5/2016 gửi Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho Báo Kon Tum điện tử; công văn số 169/STTTT-BCXB ngày 07/3/2016 gửi các cơ quan, đơn vị  rà soát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công văn số 492/STTTT-BCXB ngày 17/6/2016 gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí tỉnh Kon Tum,…

[2] Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoạivới trên 800 lượt đại biểu; 06 lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo với gần 2000 lượt đại biểu; 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện Thông tin điện tử với 50 đại biểu. Từ năm 2017, Hội nhà báo tỉnh đã xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng hội viên, mỗi năm tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội viên. Năm 2017 đã mở 01 lớp bồi dưỡng về báo in và báo điện tử cho 52 học viên, 01 lớp về truyền hình cho 32 học viên.

[3] Xử lý đơn của ông Hà Văn Cảnh và ông Lê Hồng Hà khiếu nại nội dung bài viết “Xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai): “Nóng chuyện phá rừng và làm nhà trái phép” trên báo Kon Tum online; xác minh cộng tác viên Du Nghĩa (Báo Pháp luật Việt Nam) nghi nhận hối lộ của DNTN Tài Hồng Nhung;  vụ việc bà Trần Thị Sáu đưa thông tin lên trang facebook cá nhân không đúng sự thật,...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Diệp Anh

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 15/03/2019 Lượt xem : 890
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM