Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
51.111
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC BỘ TTHC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (đã kiểm soát 8-2018)

 

DANH MỤC BỘ TTHC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(đã kiểm soát 8-2018)

 

TT

Thủ tục

QĐ Ban hành

I

Lĩnh vực Báo chí (07TTHC)

 

1         

Cho phép Họp báo

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

2         

Cho phép việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí (bỏ)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

3         

Đề nghị cấp thẻ nhà báo (bỏ)

4         

Cấp lại Thẻ nhà báo (trường hợp mất, hỏng thẻ) (bỏ)

5         

Đổi thẻ nhà báo trước thời hạn ghi trên Thẻ (bỏ)

6         

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

429/QĐ-UBND, 14/8/2017

7         

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

II

Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành (14 TTHC)

 

1         

Cấp giấy phép hoạt động in (mới)

347/QĐ-UBND, 05/7/2018

2         

Cấp lại giấy phép hoạt động in (mới)

3         

Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

4         

Cấp Giấy phép in gia công cho nuớc ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân (bỏ)???

5         

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

102/QĐ-UBND, 06/3/2015

6         

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

7         

Cấp giấy phép triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

8         

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

9         

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

10     

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

11     

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

12     

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

13     

Đăng ký hoạt động cơ sở in (Sửa)

347/QĐ-UBND, 05/7/2018

 

 

14     

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Sửa)

15     

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

16     

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Sửa)

III

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (16 TTHC)

 

1         

Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

516/QĐ-UBND, 02/9/2016

2         

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

3         

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

347/QĐ-UBND, 05/7/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4         

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

5         

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

6         

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

7         

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

587/QĐ-UBND, 01/12/2014

8         

Thẩm định và đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT và TT)

9         

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (bỏ)

154/QĐ-UBND, 31/03/2015

 

347/QĐ-UBND, 05/7/2018

10     

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. (Sửa)

11     

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên. (Sửa)

12     

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng (bỏ)

13     

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (Sửa)

14     

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng (bỏ)

15     

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (Sửa)

16     

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên (Sửa)

IV

Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC)

 

1         

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh (Sửa)

347/QĐ-UBND, 05/7/2018

2         

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính nội tỉnh (Sửa)

3         

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (Sửa)

4         

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn (Sửa)

5         

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh (Sửa)

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

6         

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

V

Lĩnh vực Tần số Vô tuyến điện (02 TTHC)

 

1         

Đăng ký phát lại chương trình phát thanh, phát lại chương trình truyền hình của địa phương cho tổ chức không phải là cơ quan báo chí

511/QĐ-UBND, 07/9/2015

2         

Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

VI

Lĩnh vực viễn thông và internet (01 TTHC)

 

1         

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet.

* Thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

310/QĐ-UBND, 05/7/2012

 

Đăng bởi : Văn phòng Ngày đăng : 19/11/2018 Lượt xem : 1059
Quay Về

rbnner
Bao dien tu DCSVN
TTDTkontum
daoducHCM